O nas

Firma EMJOT powstała jesienią 2008 roku. Jej założycielem jest mgr Marcin Jawor, nauczyciel dyplomowany Wychowania Fizycznego, Instruktor Pływania, Instruktor Gimnastyki Korekcyjno - Kompensacyjnej, Specjalista Masażu Sportowego, Wychowawca finalistów Mistrzostw Polski i medalistów Mistrzostw Śląska w Pływaniu.

Firma świadczy usługi w zakresie :

  • nauki i doskonalenia pływania dla dzieci
  • gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej
  • gier i zabaw ruchowych dla dzieci
  • zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci
  • organizacji i obsługi festynów
  • zajęć rekreacyjnych, rehabilitacyjnych i sportowych dla dorosłych

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych instruktorów pływania, instruktorów gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej, nauczycieli wychowania fizycznego oraz fizjoterapeutów.

Firma EMJOT współpracuje z dwoma pływalniami krytymi, gdzie prowadzi kursy nauki i doskonalenia pływania dla dzieci. Są to pływalnie:

  • Fundacji Rozwoju Sportu, Kultury Fizycznej i Turystyki w Lędzinach
  • oraz pływalnią KWK "Wesoła" w Mysłowicach-Wesołej

Instruktorzy pływania pracujący lub współpracujący z firmą, na co dzień pracują w Uczniowskim Klubie Sportowym "Orka" Lędziny. Jest to pływacki klub dla dzieci, założony w 2001 w Lędzinach z inicjatywy Marcina Jawor. Podopieczni lędzińskiego klubu zdobywają medale na najważniejszych imprezach pływackich w kraju i za granicą.

Firma EMJOT współpracuje z przedszkolami w zakresie zajęć gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej oraz gier i zabaw sportowych. Zajęcia w tym zakresie prowadzą doświadczeni instruktorzy i fizjoterapeuci, absolwenci katowickiej Akademii Wychowania Fizycznego.

Firma EMJOT organizuje we współpracy z tyskim Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratowniczym ( www.tychy.slaskiewopr.pl ) pogadanki dla dzieci na temat bezpieczeństwa nad wodą w okresie wakacji letnich. Współpracujemy z Domem Dziecka w Mysłowicach, z IKEA Katowice a także z firmą NEMOS