Centrum Aktywności Ruchowej Dziecka

Gimnastyka korekcyjna

Wady postawy ciała są współcześnie zjawiskiem powszechnym zarówno u dzieci i młodzieży jak i u dorosłych.Występowanie postaw nieprawidłowych zwiększa się wraz z wiekiem dlatego zainteresowanie prawidłową postawą ciała i jej kształtowaniem jest zawsze aktualne.

Do czynników powodujących odchylenia od normy zalicza się : siedzący tryb życia, ograniczoną aktywność ruchową, smukłą budowę ciała z obniżoną stabilnością kręgosłupa i niską wydolnością układu mięśniowego.Ponadto zainteresowanie dzieci telewizją i komputerem, którym poświęcają do kilku godzin dziennie, powodują rażące zaniedbania w utrzymaniu i kształtowaniu prawidłowej postawy ciała w siedzeniu i staniu.

Częste występowanie postaw nieprawidłowych wymaga stosowania ćwiczeń korekcyjnych i wyrównawczych które są integralną częścią procesu wychowania fizycznego. Jednocześnie gimnastyka korekcyjna jest specyficzną formą ćwiczeń fizycznych, w których ruch został w pewnej mierze podporządkowany celom terapeutycznym. Stosowane tu ćwiczenia mają doprowadzić przede wszystkim do korekcji postawy ciała. Tak więc stosowane w gimnastyce korekcyjnej ćwiczenia powinny być dobrane do rodzaju występującej wady oraz do realizowanych celów korekcyjnych.

Instruktorzy i rehabilitanci współpracujący z firmą EMJOT w zakresie zajęć gimnastyki korekcyjnej uwzględniają dobór ćwiczeń korekcyjnych od wieku dziecka oraz możliwości wykonania przez dziecko danej grupy ćwiczeń ukierunkowanych na korekcję określonej przez lekarza wady postawy. W grupach dzieci młodszych ( grupy przedszkolne ) dominuje zabawowa i zadaniowa forma ćwiczeń a u dzieci starszych - forma ścisła. Zawsze staramy się aby proponowane ćwiczenia były akceptowane przez dzieci. Staramy się mobilizować dzieci do ćwiczeń poprzez stosowanie różnorodnych przyborów i przyrządów, wprowadzanie elementów rywalizacji oraz zabaw i gier.

Przed zajęciami korekcyjnymi dokonujemy bezpłatnych oględzin postawy ciała dziecka.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału w zajęciach Gimnastyki Korekcyjnej w wybranych Przedszkolach i Placówkach Oświatowych!

Rodzicu, pamietaj że warunki, w jakich żyje, uczy się i wypoczywa dziecko, w znacznym stopniu wpływa na jego postawę. Wiele wad postawy powstaje na skutek niekorzystnych wpływów środowiskowych.
Pamiętaj aby zapewnić dziecku:

 • właściwy tryb życia, nieprzeciążanie obowiązkami i umożliwienie dużej dawki ruchu, zwłaszcza na świeżym powietrzu, odpowiedniej ilości snu,
 • odpowiednie meble dopaswane do wieku rozwojowego dziecka ( biurko, krzesło, łóżko, oświetlenie )
 • racjonalne odżywianie

Rozmawiaj z prowadzącym zajęcia korekcyjne, sprawdzaj postępy dziecka dotyczące ćwiczeń na zajęciach oraz kontroluj wykonywanie zestawów ćwiczeń domowych, które firma EMJOT specjalnie przygotowuje dla każdego biorącego udział w ćwiczeniach dziecka.

Firma EMJOT w roku szkolnym 2015/2016 podjęła współpracę w zakresie prowadzenia zajęć z Gimnastyki Korekcyjnej oraz zajęć fizjoterapeutycznych z następującymi placówkami oświatowymi:

 • Przedszkola mysłowickie publiczne : P1, P5, P7, P10, P13, P15, P16, P17, P18, Zespołem Szkolno - Przedszkolnym nr 3
 • Przedszkole nr 1 w Chełmie Śląskim
 • Przedszkole Miejskie w Imielinie
 • Przedszkole Niepubliczne „Kolorowe Kredki" w Tychach
 • Przedszkole niepubliczne "Motylek" w Mysłowicach
 • Przedszkole niepubliczne "Madzik Place" w Mysłowicach
 • "Gumisiowe Przedszkole" w Mysłowicach
 • Szkoła Podstawowa nr 5 w Mysłowicach