Centrum Aktywności Ruchowej Dziecka

Gry i zabawy sportowe

Podstawowym sposobem aktywności ruchowej dla dziecka jest zabawa. Zabawę oraz gry ruchowe charakteryzuje ogromne bogactwo ruchowe. Zabawy wszechstronnie działają na organizm dziecka, zwiekszając jego wydolność a także podnosząc ogólną sprawność fizyczną.

Gry i zabawy ruchowe korzystnie wpływają na wiele układów i narządów, rozwijają praktycznie wszystkie elementy wpływające na motorykę i dynamikę ruchu. Oprócz dodatniego wpływu na układ ruchowy mają duże znaczenie emocjonalne bowiem dzieci mocno angażują się uczuciowo w daną zabawę. Emocje te są z reguły przepełnione nieskrępowaną radością a także zadowoleniem. Wpływa to bardzo korzystnie na wypoczynek i odprężenie, działa relaksacyjnie. Gry i zabawy uczą także współpracy w zespole, współzawodnictwa i dyscypliny.

Proponowane przez nas zajęcia są wspaniałą metodą służącą prawidłowemu rozwojowi dziecka. Wszystkie cechy, które kształtują one u dzieci, będą przez nie wykorzystywane w póżniejszym życiu. Dlatego powinny być one waznym środkiem, jakiego nie powinno zabraknąć w procesie wychowania dziecka.

Zapraszamy dzieci na zajęcia Gier i Zabaw Ruchowych!