Centrum Aktywności Ruchowej Dziecka

Nauka pływania

nauka-plywania-ledziny_jesien-2021

Pływanie jest najlepszą i najwszechstronniejszą formą ruchu. Woda dla dziecka zaczynającego lekcje pływania stanowi nowe, często niezwykłe środowisko i może wywoływać reakcje dodatnie i ujemne. Dodatnie reakcje łączą się z pociągającym widokiem powierzchni wody, cichym szumem fal, przyjemnym wrażeniem temperatury wody, widokiem kąpiących się kolegów i ich radosnymi okrzykami.

Instruktorzy pływania prowadzący zajęcia nauki i doskonalenia pływania we współpracy z firmą EMJOT chcą aby Państwa dzieciom lekcje na basenie kojarzyły się wyłącznie pozytywnie, gdyż woda powinna wywoływać reakcje tylko dodatnie. Prowadząc zajęcia uzależniamy pierwsze czynności związane z nauką od reakcji dzieci. Stosując zabawy prowadzący stwarza dziecku warunki, w których zaczyna ono interesować się zajęciami w wodzie, co w dużym stopniu ułatwia zapoznanie się i oswojenie z nowym środowiskiem. W rezultacie woda staje się bodźcem dodatnim, umożliwiającym przystąpienie do kształtowania ruchowych nawyków pływania.

Współpracujemy z dwoma pływalniami krytymi:

  • pływalnią krytą Fundacji Rozwoju Sportu, Kultury Fizycznej i Turystyki w Lędzinach,
  • pływalnią krytą KWK "Mysłowice - Wesoła" w Mysłowicach - Wesołej.

Na pływalni w Lędzinach organizujemy:

weekendowe kursy nauki i doskonalenia pływania dla dzieci (sobota i niedziela) w godzinach rannych, 8 - 9.
Kurs obejmuje 20 jednostek lekcyjnych, odbywa się 2 razy w tygodniu.

Dysponujemy basenem sportowym o wymiarach: 25m*12,5m, głębokość od 1,2m do 3,4m oraz brodzikiem o wymiarach: 10m*5m, głębokość 40cm do nauki i doskonalenia pływania. Kursy na pływalni w Lędzinach organizujemy we współpracy z firmą NEMOS

Od września 2011 organizujemy na lędzińskiej pływalni także kursy dla dzieci prowadzone w tygodniu w godzinach popołudniowych!

Kurs obejmuje 20 jednostek lekcyjnych, odbywa się 2 razy w tygodniu (poniedziałki i środy w godzinach 17-18)

Dla rodziców dzieci, które uczestniczą w kursie, nieodpłatnie przygotowaliśmy atrakcje "basenowe" jakimi są: dwie sauny (sucha i mokra) oraz jacuzzi; wszystko dostępne w trakcie trwania zajęć dla dzieci.

Na pływalni w Mysłowicach - Wesołej organizujemy:

kursy nauki i doskonalenia pływania dla dzieci które odbywają się we wtorki w godzinach popołudniowych, 16 - 17.
Kurs obejmuje 20 jednostek lekcyjnych i odbywa raz w tygodniu. Dysponujemy basenem o wymiarach 25m*10m o głębokości od 80cm do 3,8m.

Oferujemy także:

  • Kursy na stopień młodszego ratownika WOPR
  • Egzaminy na Kartę Pływacką
  • Możliwość wyczynowego uprawiania pływania w Uczniowskim Klubie Sportowym "Orka" Lędziny